ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

Ελπίδες Αγρινίου

Παναγιώτης Τάγκαλος, υπεύθυνος υποδομών 

Μπεκούλης Χρήστος, τεχνικός διευθυντής

Γερνάς Ανδρέας, προπονητής 

Σουμέλης Χρήστος, προπονητής 

Φαναριώτης Νικόλαος, προπονητής

 

1615977546017

Ακαδημία​

1615977546034

Συνεργασία

1615977546010

Προπονητές

TOP